Cookies management by TermsFeed Generator
Menu


Strategické rozvojové plány

V této oblasti můžeme nabídnout:

  • Strategické rozvojové plány obcí, měst a DSO
  • Aktualizace i nové zpracování plánu
  • Analýza SWOT
  • Socioekonomická analýza – jednotlivé oblasti
  • Definování reálných potřeb – dotazníkové šetření
  • Navrhnutí rozvojové vize, klíčových oblastí, strategických cílů
  • Návrh způsobu a monitoringu realizace, návrh financování

Příklady zpracovaných dokumentů

Spolupracujeme