Menu


Projekční činnosti

V této oblasti můžeme nabídnout zpracování projektové dokumentace jak pro novostavby tak i pro rekonstrukce:

  • pozemních staveb (rodinné domy, bytové domy, administrativní objekty, výrobní a hospodářské objekty, sportovní areály a další stavby),
  • dopravních staveb (místní komunikace, cyklostezky),
  • vodohospodářských staveb (ČOV, jezy, úpravy toků, rybníky, MVE a další)
  • i inženýrských sítí (vodovody, kanalizace, plynovody, zasíťování NN a VO).

Zpracujeme dokumentaci od studie proveditelnosti, přes dokumentaci pro územní souhlas, územní rozhodnutí, ohlášení, pro stavební povolení až po dokumentaci pro provedení stavby včetně zajištění příslušného povolení. Ve spolupráci s našimi partnery zajistíme komplexní inženýrskou činnost pro vydání povolení (geodetické zaměření, geologii, hydrogeologii, statické a hlukové posouzení a kompletní rozpočtářské práce).Spolupracujeme