Menu

NPO - Rekonstrukce veřejného osvětlení

Cílem je: rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie.

Zahájení příjmu žádostí: 1. ledna 2022

Ukončení příjmu žádostí: 30. června 2022

Podporované aktivity: rekonstrukce soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.

Dotaci nelze čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení!

Příjemce dotace: obec nebo spol. vlastněná ze 100 % obcí.

Výše dotace: 100 % způsobilých výdajů; max. 30 Kč / 1 ušetřená KWh.

MZE - Kulturní a venkovské prvky

Vyhlášena výzva z Ministerstva zemědelství

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022"

NPŽP - Odstranění černých skládek

Vyhlášena výzva z NP Životního prostředí

Výzva č. 11/2021: Odstranění černých skládek"

NPŽP - Energetické úspory veřejných budov

Vyhlášena výzva z NP Životního prostředí

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov"

OPŽP+ 2021 - 2027

Prezentace z proběhlého webináře dne 15. listopadu 2021

na téma "Operařní program Životního prostředí v letech 2021 - 2027".

Národní program životního prostředí 2021 - 2023

Plán výzev a rámec podpory Národního programu životního prostředí

 

Dotační zpravodaj pro obce 9/2021

Nová zelená úsporám 2021 - 2030

Podpora obcí v Národních parcích

Zvýšení bezepčnosti dopravy a cyklostezky

Výsadba stromů 

SFDI - Cyklostezky

Aktuálně vyhlášena výzva „SFDI - Cyklostezky, cyklopruhy"

SFDI - Zvyšování bezpečnosti

Aktuálně vyhlášena výzva „SFDI - Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků"

Spolupracujeme