Menu

Národní program životního prostředí 2021 - 2023

Na období 2021 – 2023 budou v rámci Národního programu životního prostředí podporovány následující priority:

  • Boj se suchem a kvalita vod
  • Životní prostředí v lidských sídlech a zdraví
  • Ostatní aktivity zahrnující např. environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu, ochranu ozónové vrstvy a nakládání s autovlaky

Abyste si správně načasovali připravenost projektových záměrů na vyhlášení výzvy, předkládáme harmonogram plánovaných výzev: 

Prioritní téma: Boj se suchem a kvalita vod

2021

2022  

2023 

Budování a regenerace zdrojů pitné vody pro obce

3Q 2021

-

-

       

Soustavy domovních čistíren odpadních vod (DČOV)

3Q 2021

-

-

Zpracování krajských plánů pro sucho

2Q 2021

-

-

Prioritní téma: Životní prostředí v sídlech a lidské zdraví

2021

2022

2023

Přírodní zahrady

-

3Q 2022

-

Zelená stuha

-

1Q 2022

-

Obce v národních parcích - probíhá příjem žádostí

3Q 2021

-

3Q 2023

Ozdravné pobyty

-

2Q 2022

-

Pakt starostů a primátorů pro klima a energii

4Q 2021

4Q 2022

 

Výsadba stromů – probíhá příjem žádostí

3Q 2021            

-

-

Odstraňování nepovolených skládek

4Q 2021

-

-

Snižování emisí ze stacionárních zdrojů

4Q 2021

-

-

Ostatní podporované aktivity

2021

2022

2023

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - Pilíře EVVO

-

-

1Q 2023

Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty - Národní síť EVVO

-

2Q 2022

-

Podpora systému pro zpracování autovraků

4Q 2021

-

4Q 2023

Výkupy pozemků ve zvláště chráněných územích

3Q 2021

-

-

Ochrana ozónové vrstvy Země

-

1Q 2022

-

Podpora opatření vyplývajících ze schválených PZKO

1Q 2021

-

-

Kofinancování a předfinancování OPŽP

3Q 2021

-

-

 

Konkrétní aktivity, které budou podporovány, blíže specifikuje Rámec Národního programu životního prostředí 2021 – 2023.

Žádosti budou podávány prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP (AIS SFŽP).

Zdroj: www.narodniprogramzp.cz

Vyhlášení nové výzvy MPSV

Dobrý den,

oznamujeme, že byla vyhlášena nová výzva na Rozvoj a modernizace materiálně technické základny sociálních služeb z materiálně-technické základy sociální služeb MPSV. 

 

Podpora vzdělání pro IROP 2021-2027

Dobrý den,

oznamujeme, že IROP bude v červnu 2022 vyhlašovat výzvy na podporu vzdělávání pro mateřské, základní a střední školy a neformální vzdělávání. 

Posíláme informativní přehled aktivit, které budou z IROP podporovány. S námi své žádosti o dotaci můžete začít řešit již NYNÍ.

IROP 2021 - 2027, Podporované aktivity

IROP 2021 - 2027 bude vyhlašovat v květnu/červnu 2022 své první výzvy. Půjde o výzvy průběžné, klíčová bude včasná připravenost žádostí. Nabízíme bezplatné konzultace vašich projektových záměrů prostřednictvím formuláře ZDE, případně po domluvě na info@cep-rra.cz online, osobní konzultace. 

Hospodaření se srážkovou vodou ve městech a obcích

Od 12. 1. 2022 je možné podávat žádosti do výzvy 10_2021 Hospodaření s vodou v obcích, která má za cíl podpořit efektivní hospodaření se srážkovou vodou v zastavěném území, tj. zabránit jejímu masivnímu odtoku z území a eliminovat povodně prostřednictvím využití přírodě blízkých prvků. 

 

NPŽP - Odstranění černých skládek

Vyhlášena výzva z NP Životního prostředí

Výzva č. 11/2021: Odstranění černých skládek"

NPŽP - Energetické úspory veřejných budov

Vyhlášena výzva z NP Životního prostředí

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov"

OPŽP+ 2021 - 2027

Prezentace z proběhlého webináře dne 15. listopadu 2021

na téma "Operařní program Životního prostředí v letech 2021 - 2027".

NPO - Rekonstrukce veřejného osvětlení

Aktuálně vyhlášena výzva „Výzva č. 1/2022: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ"

Dotační zpravodaj pro obce 9/2021

Nová zelená úsporám 2021 - 2030

Podpora obcí v Národních parcích

Zvýšení bezepčnosti dopravy a cyklostezky

Výsadba stromů 

Spolupracujeme