Menu

SFDI - Cyklostezky

Cílem je: výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Ukončení příjmu žádostí: 25. února 2022

Podporované aktivity:

  • výstavba nebo rekonstrukce cyklistické stezky
  • výstavba nebo rekonstrukce sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty
  • nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty
  • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích

Příjemce dotace: 

  • Obec jako vlstní cyklistické stezky,
  • organizační složka obce (městský obvod či část),
  • příspěvková organizace zřízená obcí, 
  • svazek obcí,
  • kraj / organizační složka kraje.

Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů

MZE - Kulturní a venkovské prvky

Vyhlášena výzva z Ministerstva zemědelství

Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2022"

NPŽP - Odstranění černých skládek

Vyhlášena výzva z NP Životního prostředí

Výzva č. 11/2021: Odstranění černých skládek"

NPŽP - Energetické úspory veřejných budov

Vyhlášena výzva z NP Životního prostředí

Výzva č. 12/2021: Energetické úspory veřejných budov"

OPŽP+ 2021 - 2027

Prezentace z proběhlého webináře dne 15. listopadu 2021

na téma "Operařní program Životního prostředí v letech 2021 - 2027".

NPO - Rekonstrukce veřejného osvětlení

Aktuálně vyhlášena výzva „Výzva č. 1/2022: REKONSTRUKCE VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ"

Národní program životního prostředí 2021 - 2023

Plán výzev a rámec podpory Národního programu životního prostředí

 

Dotační zpravodaj pro obce 9/2021

Nová zelená úsporám 2021 - 2030

Podpora obcí v Národních parcích

Zvýšení bezepčnosti dopravy a cyklostezky

Výsadba stromů 

SFDI - Zvyšování bezpečnosti

Aktuálně vyhlášena výzva „SFDI - Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků"

Spolupracujeme