Cookies management by TermsFeed Generator
Menu


Dotační audity pro obce, města a neziskové organizace

Seznámíme se s vašimi projekty a představíme vám možnosti jejich financování z aktuálních dotačních titulů.

  • Prioritizace projektových záměrů žadatele
  • Analýza dotačních možností a výzev
  • Zajištění pomoci s rozvrhnutím sil a plánem na zpracování žádostí
  • Vypracování dotace a projektové přípravy
  • Písemně zpracovaný dotační audit s prioritami investičních záměrů s doporučením dalšího postupu

Spolupracujeme