Menu

IROP - REACT - Sociální infrastruktura

V reakci na stávající pandemii COVID – 19 budou mimořádně vyhlášeny výzvy na podporu sociální infrastruktury. Cílem bude tuto infrastrukturu zlepšit a dovybavit, tak aby mohla lépe čelit dalším vlnám pandemie.

Předpokládané vyhlášení výzvy: duben 2021

Podporované aktivity:

  • výstavba objektů,
  • stavební úpravy objektů,
  • zařízení a vybavení objektů.  

Předmětem žádosti je objekt, který tvoří podmínky pro poskytování sociálních služeb (definované zákonem č. 108/2006).

MF - Podpora rozvoje školství

Byla vyhlášena nová výzva „MF - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství"

MF - Komunální infrastruktura

Byla vyhlášena nová výzva „MF - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury"

MPSV - Zkvalitnění pobytových sociálních služeb

Byla vyhlášena nová výzva „MPSV - Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb"

MPSV - Zvyšování kapacit sociálních služeb

Byla vyhlášena nová výzva „MPSV - Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb"

MPSV - Pořízení automobilů pro sociální služby

Byla vyhlášena nová výzva „MPSV -Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb"

SFPI - Brownfieldy 2021

Byla vyhlášena nová výzva „SFPI - Brownfieldy 2021"

SFDI - Cyklostezky 2021

Bude vyhlášena nová výzva „SFDI - Cyklostezky, cyklopruhy"

SFDI - Zvyšování bezpečnosti 2021

Bude vyhlášena nová výzva „SFDI - Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků"

Spolupracujeme