Menu

SFPI - Brownfieldy 2021

Cílem je: revitalizace území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití.

Zahájení příjmu žádostí: 1. března 2021

Ukončení příjmu žádostí: 30. dubna 2021

Podporované aktivity:

  • odstranění, částečné odstranění, oprava, stavební úprava, přístavba nebo nástavba stavby,
  • odstranění, částečné odstranění, oprava nebo jiná změna zařízení,
  • provedení stavby nebo zařízení,
  • terénní úprava nebo úprava zeleně,
  • odstranění nebo částečné odstranění pozemní komunikace, dráhy, vodní cesty, inženýrské sítě, oplocení nebo opěrné zdi,
  • vybudování, umístění nebo úpravu inženýrské sítě, účelové komunikace, chodníku, veřejného osvětlení, laviček, odpadkových košů a jiných prvků městského mobiliáře, opěrné zdi nebo oplocení,
  • koupě území se starou stavební zátěží nebo jeho části.

Příjemce dotace: územní samosprávný celek.

Výše dotace: až 50 % způsobilých výdajů

MF - Podpora rozvoje školství

Byla vyhlášena nová výzva „MF - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství"

MF - Komunální infrastruktura

Byla vyhlášena nová výzva „MF - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury"

MPSV - Zkvalitnění pobytových sociálních služeb

Byla vyhlášena nová výzva „MPSV - Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb"

MPSV - Zvyšování kapacit sociálních služeb

Byla vyhlášena nová výzva „MPSV - Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb"

MPSV - Pořízení automobilů pro sociální služby

Byla vyhlášena nová výzva „MPSV -Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb"

IROP - REACT - Sociální infrastruktura

Budou vyhlášeny nové výzvy „IROP - REACT - Sociální infrastruktura"

SFDI - Cyklostezky 2021

Bude vyhlášena nová výzva „SFDI - Cyklostezky, cyklopruhy"

SFDI - Zvyšování bezpečnosti 2021

Bude vyhlášena nová výzva „SFDI - Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků"

Spolupracujeme