Menu

MPSV - Zkvalitnění pobytových sociálních služeb

Cílem je: výstavba a rekonstrukce budov pobytových sociálních služeb registrovaných kapacit sociálních služeb.

Zahájení příjmu žádostí: 22. března 2021

Ukončení příjmu žádostí: 20. června 2021

Podporované aktivity:

  • výstavba a rekonstrukce budov v současné době registrovaných kapacit sociálních služeb,
  • rekonstrukce budov směřující k rozdělení prostor na domácnosti pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou,
  • rekonstrukce ubytovacích kapacit pobytových sociálních služeb s důrazem na plnění standardů kvality.

Příjemce dotace:

  • kraj nebo obec,
  • dobrovolný svazek obcí,
  • obecně prospěšná společnost,
  • církev a náboženská společnost,
  • ústav, sociální družstvo, spolek,
  • obchodní společnost.

 Výše dotace: 75 % způsobilých výdajů

MF - Podpora rozvoje školství

Byla vyhlášena nová výzva „MF - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství"

MF - Komunální infrastruktura

Byla vyhlášena nová výzva „MF - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury"

MPSV - Zvyšování kapacit sociálních služeb

Byla vyhlášena nová výzva „MPSV - Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb"

MPSV - Pořízení automobilů pro sociální služby

Byla vyhlášena nová výzva „MPSV -Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb"

SFPI - Brownfieldy 2021

Byla vyhlášena nová výzva „SFPI - Brownfieldy 2021"

IROP - REACT - Sociální infrastruktura

Budou vyhlášeny nové výzvy „IROP - REACT - Sociální infrastruktura"

SFDI - Cyklostezky 2021

Bude vyhlášena nová výzva „SFDI - Cyklostezky, cyklopruhy"

SFDI - Zvyšování bezpečnosti 2021

Bude vyhlášena nová výzva „SFDI - Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků"

Spolupracujeme