Menu

MF - Podpora rozvoje školství

Cílem je: rozvoj základních a mateřských škol.

Zahájení příjmu žádostí: 15. března 2021

Ukončení příjmu žádostí: 18. dubna 2021

Podporované aktivity:

  • odstraňování havarijních stavů,
  • opravy, modernizace a rekonstrukce, 
  • výstavba nových kapacit základních a mateřských škol.

Příjemce dotace: obce do 3 000 obyvatel a dobrovolné svazky obcí.

Výše dotace: 90 % způsobilých výdajů

MF - Komunální infrastruktura

Byla vyhlášena nová výzva „MF - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury"

MPSV - Zkvalitnění pobytových sociálních služeb

Byla vyhlášena nová výzva „MPSV - Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb"

MPSV - Zvyšování kapacit sociálních služeb

Byla vyhlášena nová výzva „MPSV - Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb"

MPSV - Pořízení automobilů pro sociální služby

Byla vyhlášena nová výzva „MPSV -Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb"

SFPI - Brownfieldy 2021

Byla vyhlášena nová výzva „SFPI - Brownfieldy 2021"

IROP - REACT - Sociální infrastruktura

Budou vyhlášeny nové výzvy „IROP - REACT - Sociální infrastruktura"

SFDI - Cyklostezky 2021

Bude vyhlášena nová výzva „SFDI - Cyklostezky, cyklopruhy"

SFDI - Zvyšování bezpečnosti 2021

Bude vyhlášena nová výzva „SFDI - Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků"

Spolupracujeme