Menu

SFDI - Cyklostezky 2021

Cílem je: výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Zahájení příjmu žádostí: září 2021

Podporované aktivity:

  • výstavba nebo rekonstrukce cyklistické stezky
  • výstavba nebo rekonstrukce sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty
  • nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty
  • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích

Příjemce dotace: 

  • Obec jako vlstní cyklistické stezky,
  • organizační složka obce (městský obvod či část),
  • příspěvková organizace zřízená obcí, 
  • svazek obcí,
  • kraj / organizační složka kraje.

Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů

SFDI - Zvyšování bezpečnosti 2021

Bude vyhlášena nová výzva „SFDI - Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků"

Spolupracujeme