Menu

SFDI - Cyklostezky 2021

Cílem je: výstavba nebo oprava cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty.

Zahájení příjmu žádostí: září 2021

Podporované aktivity:

  • výstavba nebo rekonstrukce cyklistické stezky
  • výstavba nebo rekonstrukce sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty, nebo přejezdů pro cyklisty
  • nasvětlení sdružených přechodů pro chodce a přejezdů pro cyklisty
  • zřizování jízdních pruhů pro cyklisty na místních komunikacích

Příjemce dotace: 

  • Obec jako vlstní cyklistické stezky,
  • organizační složka obce (městský obvod či část),
  • příspěvková organizace zřízená obcí, 
  • svazek obcí,
  • kraj / organizační složka kraje.

Výše dotace: 85 % způsobilých výdajů

MF - Podpora rozvoje školství

Byla vyhlášena nová výzva „MF - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství"

MF - Komunální infrastruktura

Byla vyhlášena nová výzva „MF - Podpora výstavby, obnovy a provozování komunální infrastruktury"

MPSV - Zkvalitnění pobytových sociálních služeb

Byla vyhlášena nová výzva „MPSV - Zkvalitnění stávajících pobytových zařízení sociálních služeb"

MPSV - Zvyšování kapacit sociálních služeb

Byla vyhlášena nová výzva „MPSV - Zvyšování kapacit pobytových zařízení sociálních služeb"

MPSV - Pořízení automobilů pro sociální služby

Byla vyhlášena nová výzva „MPSV -Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb"

SFPI - Brownfieldy 2021

Byla vyhlášena nová výzva „SFPI - Brownfieldy 2021"

IROP - REACT - Sociální infrastruktura

Budou vyhlášeny nové výzvy „IROP - REACT - Sociální infrastruktura"

SFDI - Zvyšování bezpečnosti 2021

Bude vyhlášena nová výzva „SFDI - Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků"

Spolupracujeme