Menu

SFRB - Sociální bydlení

Cílem je: pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. 

Zahájení příjmu žádostí: 2. března 2020

Ukončení příjmu žádostí: do vyčerpání alokace

Podporované aktivity:

  • novostavba sociálního domu nebo části smíšeného domu;
  • stavební úpravy prostor určených k jiným účelům než k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu nebo sociální byt;
  • nástavba nebo přístavba, kterou vznikne sociální byt;
  • stavební úpravy bytového nebo rodinného domu nezpůsobilého k bydlení, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;
  • modernizace nevyužívaného bytového domu, kterou vznikne sociální dům nebo část smíšeného domu;
  • koupě sociálního bytu, sociálního domu nebo části smíšeného domu.

Příjemce dotace: 

  • Obce
  • Dobrovolné svazky obcí
  • Městská část hlavního města Prahy
  • Městský obvod nebo městská část u územně členěných statutárních měst

Výše dotace: 100 % způsobilých výdajů

Nadace ČEZ - Krizová pomoc 2020

Byla vyhlášena nová výzva „Nadace ČEZ - Krizová pomoc pro boj s pandemií COVID-19"

OPŽP - 140. výzva: Přirozené funkce krajiny

Byla vyhlášena nová výzva „OPŽP - 140. výzva: Posílit přirozené funkce krajiny"

NPŽP - výzva 2/2018: Pitná voda

Byla vyhlášena nová výzva „NPŽP - výzva č. 2/2018: Budování a regenerace zdrojů pitné vody pro obce"

OPŽP - 141. výzva: Kvalita prostředí v sídlech

Byla vyhlášena nová výzva „OPŽP - 141. výzva: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech"

OPŽP - 139. výzva: Posílit biodiverzitu

Byla vyhlášena nová výzva „OPŽP - 139. výzva: Posílit biodiverzitu"

OPŽP - 144. výzva: Povodňová ochrana

Byla vyhlášena nová výzva „OPŽP - 144. výzva: Zajistit povodňovou ochranu intravilánu

a hospodaření se srážkovými vodami"

OPŽP - 145. výzva: Protipovodňová opatření

Byla vyhlášena nová výzva „OPŽP - 145. výzva: Podpořit preventivní protipovodňová opatření"

OPŽP - 146. výzva: Energetické úspory

Byla vyhlášena nová výzva „OPŽP - 146. výzva: Snížit energetickou náročnost veřejných budov

a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie"

OPŽP - 150. výzva: Využití odpadů

Byla vyhlášena nová výzva „OPŽP - 150. výzva: Zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů"

IROP - výzva č. 78: Energetické úspory

Byla vyhlášena nová výzva „IROP - výzva č. 78: Energetické úspory v bytových domech III"

MMR - Regenerace brownfieldů

Byla vyhlášena nová výzva MMR "Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití"

NPŽP - výzva č. 12/2019: DČOV

Byla vyhlášena nová výzva „NPŽP - výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod"

NPŽP - výzva č. 11/2019: Ekomobilita

Byla vyhlášena nová výzva „NPŽP - výzva č. 11/2019: Ekomobilita"

NPŽP - výzva 9/2019: Zeleň ve městech a obcích

Byla vyhlášena nová výzva „NPŽP - výzva 9/2019: Zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů)"

Spolupracujeme