Menu

MMR - Regenerace brownfieldů

Cílem je: regenerovat území, na němž se nachází objekty nevyužívané a zanedbané, které lze definovat jako brownfield tak, aby je bylo možné znovu plnohodnotně využít v dalším rozvoji obce.

Zahájení příjmu žádostí: 18. prosince 2019

Ukončení příjmu žádostí: 11. května 2020

Podporované aktivity: 

DT 1 – Revitalizace a výstavba

  • projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu, k jehož dalšímu využití je plánována výstavba nových objektů sloužících obecnímu zájmu

DT 2 – Revitalizace a rekonstrukce

  • projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu, k jehož dalšímu využití je plánována rekonstrukce původních objektů k následnému obecnímu využití

DT 3 – Revitalizace

  • projekty, jejichž cílem je obnova brownfieldu, k jehož dalšímu využití je plánována především revitalizace zeleně včetně možného zbudování zón aktivního a pasivního odpočinku

Příjemce dotace: obec nebo kraj.

Výše dotace: 70 % způsobilých výdajů; min. 300 tis. Kč; max. 30 mil. Kč

OPZ - Zařízení péče o děti na 1. stupni ZŠ

Byla vyhlášena nová výzva z OP Zaměstnanost "Podpora zařízení péče o děti na 1. stupni základních škol 

v době mimo školní vyučování"

NPŽP - výzva č. 12/2019: DČOV

Byla vyhlášena nová výzva „NPŽP - výzva č. 12/2019: Domovní čistírny odpadních vod"

NPŽP - výzva č. 11/2019: Ekomobilita

Byla vyhlášena nová výzva „NPŽP - výzva č. 11/2019: Ekomobilita"

MMR - Podpora obnovy a rozvoje venkova

Byla vyhlášena nová výzva MMR "Podpora obnovy a rozvoje venkova 2020"

MZE - Kulturní a venkovské prvky

Byla vyhlášena nová výzva MZE "Údržba a obnova stávajících kulturních a venkovských prvků pro rok 2020"

MMR - Demolice budov

Byla vyhlášena nová výzva MMR "Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách 2020"

MMR - Studie a analýza brownfieldů

Byla vyhlášena nová výzva MMR "Podpora studií a analýz možnosti využití vybraných brownfielldů 2020"

MMR - Územní plány 2020

Byla vyhlášena nová výzva MMR "Podpora územně plánovacích dokumentací obcí 2020"

MMR - Odstraňování bariér 2020

Byla vyhlášena nová výzva MMR "Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou 

a v budovách městských a obecních úřadů"

MMR - Cestovní ruch 2020

Byla vyhlášena nová výzva MMR "Rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruch pro rok 2020"

 

MMR - Technická infrastruktura 2020

Byla vyhlášena nová výzva MMR „Technická infrastruktura 2020"

NPŽP - výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace

Byla vyhlášena nová výzva „NPŽP - výzva č. 4/2019: Vodovody a kanalizace"

NPŽP - výzva 9/2019: Zeleň ve městech a obcích

Byla vyhlášena nová výzva „NPŽP - výzva 9/2019: Zeleň ve městech a obcích (výsadba stromů)"

NPŽP - výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady

Byla vyhlášena nová výzva „NPŽP - výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady"

Spolupracujeme